Aktuality

Den otevřených dveří


6. a 7. května 2024

Zápis do mateřské školy


13. a 14. května 2024
Věk 3 - 6 let

Zahájení školního roku


1. září 2024
3 třídy
51 dětí

Stavíme školku na třech pilířích

Montessori učení

Montessori
pedagogika


Montessori znamená vědět, co děti potřebují.

Pedagogika Montessori je pro děti předškolního vzdělávání rozdělena do základních pěti vzdělávacích oblastí:

  • smyslová výchova
  • jazyková výchova
  • matematika
  • praktický život
  • poznávání světa

Naším cílem je představit každou z těchto oblastí a nechat dítě prozkoumávat široký svět plný poznání.

Sportovní a umělecké aktivity

Sportovní a umělecké aktivity


Klademe důraz na zkoumání zájmů dítěte, které máme za cíl objevit a dále je rozvíjet, potažmo dítě provádět životem a jeho krásami v umění anebo sportu.

Nalezení talentu a zájmu u každého dítěte, ať už na sportovní nebo umělecké dráze, je pouze začátkem dlouhé cesty každého z nás.

Připravené prostředí našich tříd a Montessori průvodci napomáhají této cestě jít kupředu.

Bilingvní prostředí

Bilingvní
prostředí


V prvních šesti letech života dítěte mozek funguje jako absorbující mysl, tudíž je to nejoptimálnější období pro vnímání a učení se cizímu jazyku.

V každé z našich třech Montessori třídách jsou děti vystaveny denní komunikaci s anglicky mluvícím asistentem pedagoga.

Úspěšným výsledkem takového procesu je přijetí angličtiny jako druhého jazyka, který budou rozvíjet s lehkostí na dalších stupních vzdělávacího systému.

Proč Montessori

Montessori metoda je navržena tak, aby pomohla dětem naplnit jejich potenciál ve všech oblastech života. Aktivity a učební osnovy proto podporují rozvoj sociálních dovedností, emoční růst a fyzickou koordinaci, stejně jako kognitivní přípravu. Děti se učí v takzvaném „připraveném prostředí“, které je navrženo tak, aby podporovalo dítě v každé fázi jeho vývoje. Montessori třída poskytuje dětem potřebné zdroje a příležitosti, aby fungovaly v bezpečném, pozitivním a vyváženém klimatu, kde pracují svým vlastním tempem pod vedením speciálně vyškolených pedagogů.

Montessori pedagogika je založena na hlubokém respektu k dětské osobnosti a povzbuzuje děti k rozvoji jejich nezávislosti a budování jejich sebeúcty prostřednictvím smysluplného jednání. Metoda napomohla dokázat, že malé dítě může být milovníkem práce – intelektuální práce, která je spontánně volena a vykonávána s velkou radostí. Učební plán vychází z vnitřní potřeby dítěte „učit se praxí“. V každé fázi duševního růstu dítěte jsou předkládány odpovídající materiály, které pomáhají rozvíjet a zdokonalovat jeho schopnosti.