Aktuality

Otevření mateřské školy


2. září 2024
3 třídy
51 dětí

Zápis do mateřské školy


Od 1. května 2024
Věk 3 - 6 let

Stavíme školku na třech pilířích

Montessori učení

Montessori
pedagogika


Montessori znamená vědět, co děti potřebují.

Pedagogika Montessori je pro děti předškolního vzdělávání rozdělena do základních pěti vzdělávacích oblastí:

  • smyslová výchova
  • jazyková výchova
  • matematika
  • praktický život
  • poznávání světa

Naším cílem je představit každou z těchto oblastí a nechat dítě prozkoumávat široký svět plný poznání.

Sportovní a umělecké aktivity

Sportovní a umělecké aktivity


Klademe důraz na zkoumání zájmů dítěte, které máme za cíl objevit a dále je rozvíjet, potažmo dítě provádět životem a jeho krásami v umění anebo sportu.

Nalezení talentu a zájmu u každého dítěte, ať už na sportovní nebo umělecké dráze je pouze začátkem dlouhé cesty každého z nás.

Připravené prostředí našich tříd a Montessori průvodci napomájí této cestě jít kupředu.

Bilingvní prostředí

Bilingvní
prostředí


V prvních šesti letech života dítěte mozek funguje jako absorbující mysl, tudíž je to nejoptimálnější období pro vnímání a učení se cizímu jazyku.

V každé z našich třech Montessori třídách jsou děti vystaveny denní komunikaci s anglicky mluvícím asistentem pedagoga.

Úspěšným výsledkem takového procesu je přijetí angličtiny jako druhého jazyka, který budou rozvíjet s lehkostí na dalších stupních vzdělávacího systému.

Proč Montessori

Montessori metoda je navržena tak, aby pomohla dětem naplnit jejich potenciál ve všech oblastech života. Aktivity a učební osnovy proto podporují rozvoj sociálních dovedností, emoční růst a fyzickou koordinaci, stejně jako kognitivní přípravu. Děti se učí v takzvaném „připraveném prostředí“, které je navrženo tak, aby podporovalo dítě v každé fázi jeho vývoje. Montessori třída poskytuje dětem potřebné zdroje a příležitosti, aby fungovaly v bezpečném, pozitivním a vyváženém klimatu, kde pracují svým vlastním tempem pod vedením speciálně vyškolených pedagogů.

Montessori pedagogika je založena na hlubokém respektu k dětské osobnosti a povzbuzuje děti k rozvoji jejich nezávislosti a budování jejich sebeúcty prostřednictvím smysluplného jednání. Metoda napomohla dokázat, že malé dítě může být milovníkem práce – intelektuální práce, která je spontánně volena a vykonávána s velkou radostí. Učební plán vychází z vnitřní potřeby dítěte „učit se praxí“. V každé fázi duševního růstu dítěte jsou předkládány odpovídající materiály, které pomáhají rozvíjet a zdokonalovat jeho schopnosti.